Suggestie en/of klacht?

Suggestie en/of klacht?

Het is mogelijk dat u een opmerking, suggestie of klacht heeft ten aanzien van de gang van zaken binnen de Huisartsengroep Frankische Driehoek. Dan willen wij dat graag weten. Dit kan een opmerking zjin met betrekking tot de organisatie, het gebouw, een medewerker of de huisarts zijn.

Als u een opmerking of klacht heeft over een huisarts of een van de andere medewerkers binnen de Frankische Driehoek ligt het voor de hand om dit eerst met de betreffende persoon te bespreken. MIsschien berust het op een misverstand of is het in een gesprek gemakkelijk op te lossen.

Als u het moeilijk vindt uw opmerking of klacht direct aan te kaarten kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken. Dit kan via het meldingsformulier. U kunt dit formulier ook aan de balie verkrijgen.

Alle meldingen worden door de interne klachtencommissie in behandeling genomen. Deze interne klachtencommissie * bestaat uit: 2 huisartsen (Dr. D. de Vries en Dr. A. Slangen - Putters) en 2 assistenten (Monique Pols en Daniëlle Spruijt).
* Mocht de klacht betrekking hebben op een van deze personen, wordt deze tijdelijk vervangen door een ander.

- Elk lid van de klachtencommissie en iedereen die betrokken wordt bij de behandeling van de klacht, is geheimhouding verplicht over al die gegevens die hem/haar bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.

Adviespunt Zorgbelang

Misschien vindt u het moelijk de klacht bespreekbaar te maken en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken. Het Adviespunt van Zorgbelang kan u informatie geven over uw rechten en plichten en kan u hierin verder adviseren. Zorgbelang werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 - 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website van Zorgbelang Nederland.

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn.
In dat geval kunt u zich rechtstreeks richten tot:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoonnummer: 088- 0229100 (ma t/m do van 9-17u en vr van 9-13u)
Website: www.skge.nl

De Huisartsengroep Frankische Driehoek beschikt over deze klachtenregeling om als doel te stellen uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij oorzaken van een klacht op te sporen en waar mogelijk weg te nemen, zodat de kwaliteit van onze zorg geoptimaliseerd kan worden. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten.

Met vriendelijke groeten,

Huisartsen en medewerkers van de Huisartsengroep Frankische Driehoek

 

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle