Laatste Nieuws

06-07-2021

 

Balie vanaf heden gesloten

 

 

 

Wegens de toenemende zorgvraag en de oplopende wachttijden aan de telefoon
worden de daarvoor beschikbare assistentes ingezet aan de telefoon.
Hierdoor zit er geen assistente meer aan de balie.
Om deze reden is de balie voortaan gesloten.
Wij verzoeken u voor alle vragen telefonisch contact op te nemen met de praktijk.
Ons telefoonnummer is 013 – 534 34 34.
Ook voor het inleveren van urine vragen wij u vooraf te bellen.

Heeft u een spoedgeval?
Ook in dat geval vragen wij u om u vooraf telefonisch aan te melden.
Er kan dan eerst overlegd worden met de huisarts.
Op die manier wordt u op de juiste manier geholpen.
In geval van een levensbedreigende situatie belt u met de spoedlijn, optie 1 in het keuzemenu.

 


 

Vragen over COVID19 of vaccinatie tegen COVID19?

 

Wij verwijzen u voor alle algemene vragen over COVID19 en vaccinatie naar het publieksinformatienummer van de overheid, 0800 - 1351. 

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona

 


 

Laatste richtlijnen COVID-19 in de praktijk

Zoals op het nieuws te horen is geweest, worden de maatregelen in verband met COVID-19 aangescherpt.
Voor onze praktijk gelden de volgende regels:

* Heeft u klachten blijft u thuis!
* Het blijft belangrijk om altijd 1.5m afstand te houden.

Informatie vindt u op: thuisarts.nl of op de website van het RIVM.

 


 

31-05-2021

Huisartsen in opleiding

Dr. H. Safi en Dr. M. Weijnen hebben hun huisartsenopleiding inmiddels voltooid en zijn om deze reden niet meer werkzaam in de praktijk. Per 2 juni zal Dr. S. Kooijman als huisarts in opleiding starten in de praktijk van Drs. Slangen. Hij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.  

 


28-04-2021

Wanneer ben ik aan de beurt voor een COVID19 vaccinatie?

De overheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is voor vaccinatie. Op de praktijk hebben we vanuit de overheid de opdracht gekregen om patienten te vaccineren uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960, in de volgorde van oud naar jong. Er zijn niet genoeg vaccins geleverd om deze groep tegelijkertijd te kunnen vaccineren. Een deel van deze groep is reeds gevaccineerd, de overigen zullen worden opgeroepen zodra we hiervoor vaccins ontvangen. Voor alle andere geboortejaren geldt op dit moment dat de overheid verder bepaalt wie wanneer zal worden opgeroepen. Wacht hiervoor uw oproep af. Voor meer informatie over de oproepen kunt u terecht op de website van het RIVM.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona

 


25-06-2020

Online inzage in uw medisch dossier 

 

Vanaf heden is het mogelijk gebruik te maken van het online patiëntenportaal MijnGezondheid.net.
Het patiëntenportaal biedt de mogelijkheid voor online dossierinzage, inzage in diagnostische waarden en onderzoekuitslagen en het downloaden van een medicatiepaspoort. Daarnaast kunt u als u als patiënt bent ingeschreven in de praktijk van Dr. H.P.E. de Vries of Dr. F.M. Migchelbrink gebruik maken van de functie E-consult en het bestellen van medicatie. 

Voor meer informatie over het patientenportaal MijnGezondheid.net klik hier

 

 


25-06-2020

EVIE online platform voor zelfhulptrainingen

 

Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’ en is het e-healthplatform dat online zelfhulptrainingen gratis aanbiedt voor jou. Deze trainingen kan je volgen in combinatie met begeleiding van een hulpverlener. Maar bij lichte klachten kun je met Evie ook helemaal zelf (anoniem) aan de slag. Pieker je bijvoorbeeld veel? Slaap je slecht? Of kun je niet goed ontspannen? Dan kan Evie je helpen. Wil je aan de slag? Meld je dan aan op: www.evie.nl


01-06-2020

Coronatest

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni 2020 via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.
In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80.
Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek.
Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

 

Telefonische afspraak maken. Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar.
Het nummer wat u hiervoor kunt bellen is 0800-1202, dit is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt.
In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s.
Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.

 

Uitslag testen. Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag.
Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek.
Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

 

 

 


01-04-2020

Coronavirus
 

Er zijn op dit moment mensen in Nederland welke klachten hebben die verzoorzaakt worden door het Coronavirus. Wij merken hierdoor een toestroom aan telefonische contacten met vragen hierover. Via de website thuisarts kunnen een deel van deze vragen beantwoord worden. Ook kunt u hier lezen in welke gevallen u contact op dient te nemen met de huisarts en wanneer u af mag wachten. Wij vragen u indien mogelijk eerst te kijken of het antwoord op uw vraag hierbij staat alvorens met onze praktijk of de huisartsenpost te bellen. 
Bij twijfel mag u altijd contact opnemen

 


03-12-2019

Toegenomen drukte op de praktijk

 

Zoals u hebt gemerkt de afgelopen maanden is de drukte in onze praktijk fors toegenomen. De telefoon laat regelmatig wachtrijen zien, aan de balie is het vaak filevorming.

Dit heeft meerdere oorzaken:

De toegenomen zorgvraag is niet gemakkelijk in goede banen te leiden. Zowel bij de huisartsen als in de ziekenhuizen lopen de wachttijden op. U hebt dat wellicht zelf al gemerkt aan de wachttijd voor een aantal specialisten in het ETZ, maar hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen in Den Bosch, Eindhoven en Breda. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk.

Wij stellen alles in het werk om uw medische vragen te beantwoorden. Het kan er wel toe leiden dat u hiervoor meer geduld moet hebben. Uitzonderingen zijn uiteraard de spoedgevallen waarvan u denkt dat er geen minuut verloren kan gaan. Hiervoor zijn wij altijd bereikbaar (tussen 8.00 en 17.00) op onze spoedlijn (013-5343434, keuze 1). Maar in alle gevallen zullen wij aan onze assistenten vragen om in te schatten hoe snel u gezien moet worden op de praktijk.

We willen deze inschatting zoveel mogelijk telefonisch doen, en niet aan de balie. Hierdoor is uw eigen privacy beter gewaarborgd. Tevens kan de assistente aan de telefoon beter en sneller in uw dossier kijken en daardoor een betere inschatting maken voor een geschikte afspraak.

Dit heeft helaas wel als nadeel dat u daardoor langer moet wachten aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Het tijdelijke tekort aan assistentie is minder makkelijk op te lossen: bij ziekte en/of andere afwezigheid van onze assistenten zijn er geen vervangers te vinden die dat kunnen opvangen. De assistenten die wel aanwezig zijn doen hun uiterste best om u te helpen, maar zij kunnen maar een ding tegelijk. Ook hiervoor vragen wij uw begrip!

Wat gaat de toekomst brengen? Wij verwachten een verdere toename van de zorgvraag en een toenemend tekort aan artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen. U begrijpt dat de druk op de zorg daardoor alleen maar verder zal toenemen. Wij hebben uw begrip en medewerking als patiënten van onze praktijk nodig om dat adequaat op te vangen. Wij blijven uiteraard zorgen voor een optimale inschatting van uw medische vragen en de gepaste hulp hiervoor.

 


 

22-05-2019

Ik ga op reis en neem medicatie mee, heb ik een verklaring nodig?
 

Het verschilt per land en per medicijn of u wel of geen verklaring nodig heeft. Op de website van het CAK kunt u nagaan of u voor uw medicijn een verklaring nodig heeft en welke verklaring dit moet zijn. Wanneer blijkt dat u een verklaring nodig heeft kunt u contact met ons opnemen zodat wij deze voor u kunnen invullen.

 


20-02-2019

Een keuring nodig?

Wij verrichten in onze praktijk geen keuringen, ook niet voor eigen patiënten.  

Moet u een keuring laten verrichten voor bijvoorbeeld uw rijbewijs, sport, arbeidsongeschiktheid, annuleringsverzekering, enzovoort, dan kunt u hiervoor contact opnemen met:

Dr. A.W.J. van Gestel 
Willem Bilderdijkdreef 6
5051GM Goirle
06-29606801

of met:

Diagnostiek Brabant: 013 - 5393636 

 


10-07-2018

Niet verschijnen op afspraak

Het komt de laatste jaren toenemend voor dat mensen niet verschijnen op een door hen gemaakte afspraak of op het laatste moment afbellen. Dit betekent dat er op dat moment andere mensen niet geholpen kunnen worden.

Wij gaan hiervoor vanaf heden en no-show tarief hanteren. U krijgt, als u een afspraak heeft gemaakt en niet bent gekomen op de afgesproken tijd of niet tijdig heeft afgebeld (tenminste 24 uur van tevoren), een rekening van ons van 10,- euro. Deze rekening dient u zelf te betalen en kunt u niet terugvorderen bij uw zorgverzekeraar.

Dit tarief geldt ook als u online een afspraak heeft gemaakt en niet gekomen bent op de afgesproken tijd.

Wij hopen zo de spreekuurtijd die verloren gaat bij niet verschijnen te minderen en u sneller te kunnen helpen.

 


 

30-01-2018

Verwijzingen jeugdzorg

Verwijzingen voor jeugdzorg hoeven per 01-01-2018 niet meer via de gemeente te worden aangevraagd maar kunnen rechtstreeks door de huisarts worden aangevraagd. Voor een overzicht van hulpverleners waar u terecht kunt kunt u kijken op de website www.jeugdhulphvb.nl/

 


 

01-07-2015

 
Uw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. 

Uw huisarts heeft u per post de informatiebrochure en de toestemmingsformulieren gestuurd. De ingevulde formulieren kunt u ons opsturen of bij de praktijk afgeven.


Beter geholpen met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo heeft hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch medische gegevens kunnen opvragen. Ook ´s avonds en in het weekend. Zij gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur (het LSP met de VZVZ als verantwoordelijke partij). Dit netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming in de brochure en op de website van vzvz (vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie)

Het informatiepunt voor Zorgcommunicatie is ook telefonische bereikbaar: 

070-317 34 56.

Natuurlijk kunt u ook naar de praktijk bellen met vragen: 013-534 34 34.

 

 

06-02-2015

Belangrijk bij verhuizing naar plaats buiten Goirle

De huisartsen verzoeken patiënten die gaan verhuizen naar een woonplaats buiten Goirle dringend om een andere huisarts te zoeken. Dit geldt ook voor mensen die in Tilburg gaan wonen. De reden hiervoor is dat de huisartsen geen visites mogen rijden buiten Goirle. Visites kunnen noodzakelijk zijn bij (oudere) patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, maar ook bij mensen die om een medisch spoedgeval gelijk huisartsenzorg nodig hebben.

Bovendien is geen goede controle door de apotheek mogelijk op uw medicatie, omdat er geen koppeling van de systemen mogelijk is.

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle