Laatste Nieuws

12-05-2020

Opstarten reguliere huisartsenzorg

 

Voor meer informatie omtrent het opstarten van de reguliere huisartsenzorg zie onze homepage

 


 

 

01-04-2020

Coronavirus
 

Er zijn op dit moment mensen in Nederland welke klachten hebben die verzoorzaakt worden door het Coronavirus. Wij merken hierdoor een toestroom aan telefonische contacten met vragen hierover. Via de website thuisarts kunnen een deel van deze vragen beantwoord worden. Ook kunt u hier lezen in welke gevallen u contact op dient te nemen met de huisarts en wanneer u af mag wachten. Wij vragen u indien mogelijk eerst te kijken of het antwoord op uw vraag hierbij staat alvorens met onze praktijk of de huisartsenpost te bellen. 
Bij twijfel mag u altijd contact opnemen

 


 

01-03-2020

Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Vanaf 1 maart 2020 zijn alle huisartsenpraktijken binnen de Frankische Driehoek gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Er is geen wachtlijst, mocht het zo zijn dat er weer mogelijkheden zijn om nieuwe patiënten aan te nemen dan wordt dit gecommuniceerd via deze website.

 


16-12-2019

Nieuwe waarnemende huisarts in praktijk Drs. Migchelbrink

Vanaf januari neemt Dr. K. Hoefnagels afscheid van de praktijk van Dr. F. Migchelbrink. Vanaf januari zal Dr. D. Marcus haar plaats vervangen, zij is dan werkzaam op dinsdag en op donderdag. Dr. F. Migchelbrink zal ook op donderdag werkzaam blijven. 

 


03-12-2019

Toegenomen drukte op de praktijk

 

Zoals u hebt gemerkt de afgelopen maanden is de drukte in onze praktijk fors toegenomen. De telefoon laat regelmatig wachtrijen zien, aan de balie is het vaak filevorming.

Dit heeft meerdere oorzaken:

De toegenomen zorgvraag is niet gemakkelijk in goede banen te leiden. Zowel bij de huisartsen als in de ziekenhuizen lopen de wachttijden op. U hebt dat wellicht zelf al gemerkt aan de wachttijd voor een aantal specialisten in het ETZ, maar hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen in Den Bosch, Eindhoven en Breda. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk.

Wij stellen alles in het werk om uw medische vragen te beantwoorden. Het kan er wel toe leiden dat u hiervoor meer geduld moet hebben. Uitzonderingen zijn uiteraard de spoedgevallen waarvan u denkt dat er geen minuut verloren kan gaan. Hiervoor zijn wij altijd bereikbaar (tussen 8.00 en 17.00) op onze spoedlijn (013-5343434, keuze 1). Maar in alle gevallen zullen wij aan onze assistenten vragen om in te schatten hoe snel u gezien moet worden op de praktijk.

We willen deze inschatting zoveel mogelijk telefonisch doen, en niet aan de balie. Hierdoor is uw eigen privacy beter gewaarborgd. Tevens kan de assistente aan de telefoon beter en sneller in uw dossier kijken en daardoor een betere inschatting maken voor een geschikte afspraak.

Dit heeft helaas wel als nadeel dat u daardoor langer moet wachten aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Het tijdelijke tekort aan assistentie is minder makkelijk op te lossen: bij ziekte en/of andere afwezigheid van onze assistenten zijn er geen vervangers te vinden die dat kunnen opvangen. De assistenten die wel aanwezig zijn doen hun uiterste best om u te helpen, maar zij kunnen maar een ding tegelijk. Ook hiervoor vragen wij uw begrip!

Wat gaat de toekomst brengen? Wij verwachten een verdere toename van de zorgvraag en een toenemend tekort aan artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen. U begrijpt dat de druk op de zorg daardoor alleen maar verder zal toenemen. Wij hebben uw begrip en medewerking als patiënten van onze praktijk nodig om dat adequaat op te vangen. Wij blijven uiteraard zorgen voor een optimale inschatting van uw medische vragen en de gepaste hulp hiervoor.

 


 

05-06-2019

Overlast door Eikenprocessierups

Momenteel worden er veel klachten gemeld door overlast van de Eikenprocessierups. De gemeente Goirle is volop bezig om deze rupsen te bestrijden. Mocht u klachten ervaren en wilt u weten wat te doen en wanneer u contact met ons moet opnemen klik hier om door te gaan naar de website thuisarts.nl.

Heeft u een nest gezien welke u bij de gemeente wilt melden of wilt u meer informatie over wat de gemeente Goirle precies doet om de rupsen te bestrijden klik dan hier.

 


 

22-05-2019

Ik ga op reis en neem medicatie mee, heb ik een verklaring nodig?
 

Het verschilt per land en per medicijn of u wel of geen verklaring nodig heeft. Op de website van het CAK kunt u nagaan of u voor uw medicijn een verklaring nodig heeft en welke verklaring dit moet zijn. Wanneer blijkt dat u een verklaring nodig heeft kunt u contact met ons opnemen zodat wij deze voor u kunnen invullen.

 


 

08-04-2019

Nieuw telefoonnummer Huisartsenpost

Vanaf 15 april is de Huisartsenpost Midden-Brabant bereikbaar via een nieuw telefoonnummer, 085 - 536 03 00. 

 


01-04-2019

Prikpost op praktijk overgenomen door Diagnostiek Brabant

Vanaf 1 april zal de prikpost op onze praktijk worden overgenomen door Diagnostiek Brabant (DB), voorheen werd deze beheerd door SHL. Voor meer informatie over DB en de openingstijden voor bloedafname klik hier.

 


 

 

26-02-2019

Waarnemend huisarts in praktijk Dr. de Vries

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 zal Dr. Soetens - Kerstens voortaan op de vrijdag in de praktijk van Dr. de Vries gaan werken. Vanaf 1 maart zal Dr. de Vries zelf niet meer aanwezig zijn op vrijdag. 

 


20-02-2019

Een keuring nodig?

Wij verrichten in onze praktijk geen keuringen, ook niet voor eigen patiënten.  

Moet u een keuring laten verrichten voor bijvoorbeeld uw rijbewijs, sport, arbeidsongeschiktheid, annuleringsverzekering, enzovoort, dan kunt u hiervoor contact opnemen met:

Dr. A.W.J. van Gestel 
Willem Bilderdijkdreef 6
5051GM Goirle
06-29606801

of met:

Diagnostiek Brabant: 013 - 5393636 

 


 

 

07-09-2018

Accreditatie

In augustus van dit jaar heeft een auditor van NHG-praktijkaccreditering (NPA) de praktijk bezocht voor de jaarlijkse controle-audit.
Onze praktijkvoering voldoet aan de huidige eisen voor het leveren van verantwoorde zorg sinds augustus 2016.
Het NPA-kwaliteitskeurmerk is ook dit jaar weer toegekend.

 


 

10-07-2018

Niet verschijnen op afspraak

Het komt de laatste jaren toenemend voor dat mensen niet verschijnen op een door hen gemaakte afspraak of op het laatste moment afbellen. Dit betekent dat er op dat moment andere mensen niet geholpen kunnen worden.

Wij gaan hiervoor vanaf heden en no-show tarief hanteren. U krijgt, als u een afspraak heeft gemaakt en niet bent gekomen op de afgesproken tijd of niet tijdig heeft afgebeld (tenminste 24 uur van tevoren), een rekening van ons van 10,- euro. Deze rekening dient u zelf te betalen en kunt u niet terugvorderen bij uw zorgverzekeraar.

Dit tarief geldt ook als u online een afspraak heeft gemaakt en niet gekomen bent op de afgesproken tijd.

Wij hopen zo de spreekuurtijd die verloren gaat bij niet verschijnen te minderen en u sneller te kunnen helpen.

 


 

15-06-2018

Online afspraak inplannen

Voor patiënten van de praktijken van huisarts Van den Broek, De Vries en Migchelbrink bestaat vanaf ma 18 juni 2018 de mogelijkheid om online een afspraak in te plannen.

Zie hiervoor “Online afspraak maken”-knop rechts boven aan de pagina.

Voor patiënten van de praktijk van dhr. en mw. Slangen geldt dat deze mogelijkheid vanaf 30 jul 2018 ingaat alleen voor de agenda van dhr. Slangen. Voor een afspraak bij mw. Slangen vragen wij u te bellen.

 


30-01-2018

Verwijzingen jeugdzorg

Verwijzingen voor jeugdzorg hoeven per 01-01-2018 niet meer via de gemeente te worden aangevraagd maar kunnen rechtstreeks door de huisarts worden aangevraagd. Voor een overzicht van hulpverleners waar u terecht kunt kunt u kijken op de website www.jeugdhulphvb.nl/

 


31-08-2017

Accreditatie

De jaarlijkse controle-audit heeft plaats gevonden.
De praktijk heeft het NPA-kwaliteitskeurmerk ook dit jaar weer toegekend gekregen.

 


01-03-2016

Publiekscampagne antibioticaresistentie

Steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig (resistent) tegen antibiotica.
Hierdoor zijn in de toekomst infecties minder goed te behandelen.

Hoe komt dit?
Als een persoon vaak antibiotica krijgt, gaan de bacteriën ‘wennen’ aan dit geneesmiddel. Zij kunnen zich dan zo aanpassen, dat antibiotica geen effect meer hebben. Ook bij onjuist of onzorgvuldig gebruik van antibiotica kunnen resistente bacteriën ontstaan. Bij voorbeeld als patiënten de antibiotica niet volgens het voorschrift van de arts gebruiken.

Wat zijn antibiotica?
Antibiotica zijn stoffen die bacteriën vernietigen of hun groei belemmeren. Het is zeer belangrijk om te beseffen dat antibiotica alleen werkzaam zijn tegen bacteriën. Zij hebben geen enkel effect op virussen. Griep bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een virus en antibiotica zijn dan zinloos. Verkoudheid, acute bronchitis, bijholteontsteking en diarree worden meestal veroorzaakt door virussen. Zelfs als het om een bacteriële infectie gaat, zijn antibiotica niet altijd nodig. Veel infecties genezen immers even snel spontaan. Bij ernstige bacteriële infecties, zoals een longontsteking, kunnen antibiotica wel noodzakelijk zijn. Alleen een arts kan beslissen of antibiotica nodig zijn. Wanneer een antibioticumkuur wel nodig is, is het belangrijk de correcte dosis en tijdstip van inname te respecteren en de kuur nooit voortijdig of op eigen initiatief te beëindigen.

Wat is het risico van antibioticaresistentie?
Infecties veroorzaakt door resistente bacteriën zijn moeilijk te behandelen.
Ons arsenaal aan antibiotica is bovendien niet onuitputtelijk. Er worden de laatste decennia nog nauwelijks nieuwe antibiotica gemaakt. De mogelijkheden voor artsen worden hierdoor beperkter. We moeten dus heel dringend zuiniger omgaan met de antibiotica waarover we beschikken.

Meer lezen?
Kijk op de website daarwordtiedereenbetervan voor meer informatie.

 


 

 

01-07-2015

Verklaringen

Regelmatig worden de huisartsen verzocht verklaringen te maken. Graag willen wij u erop wijzen dat het de huisartsen wettelijk niet is toegestaan, zowel met als zonder uw toestemming, verklaringen te schrijven. Wij horen vaak dat er artsen zijn die toch verklaringen maken. De huisartsen van de Huisartsengroep Frankische Driehoek kiezen er unaniem voor zich aan de wet te houden.

Enkele voorbeelden zijn: verklaringen voor het annuleren van een reis, verklaringen voor meer beenruimte in het vliegtuig en verklaringen voor het beëindigen of tijdelijk stilzetten van een abonnement op de sportschool.

Bovenstaande staat uitgelegd in de verklaring van het KNMG (beroepsvereniging van artsen).

 


 

01-07-2015

Herhaalrecepten aanvragen via de website

Het heeft even op zich laten wachten maar vanaf heden is het mogelijk om de herhaalrecepten van uw chronische medicatie ook via deze website aan te vragen. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U dient zich hiervoor eenmalig te registreren waarna u kunt inloggen met uw emailadres en wachtwoord. Klik hier voor het aanmelden en aanvragen van uw recepten.


01-07-2015

 
Uw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. 

Uw huisarts heeft u per post de informatiebrochure en de toestemmingsformulieren gestuurd. De ingevulde formulieren kunt u ons opsturen of bij de praktijk afgeven.

Beter geholpen met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo heeft hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch medische gegevens kunnen opvragen. Ook ´s avonds en in het weekend. Zij gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur (het LSP met de VZVZ als verantwoordelijke partij). Dit netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming in de brochure en op de website van vzvz (vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie)

Het informatiepunt voor Zorgcommunicatie is ook telefonische bereikbaar: 

070-317 34 56.

Natuurlijk kunt u ook naar de praktijk bellen met vragen: 013-534 34 34.

 

 

06-02-2015

Belangrijk bij verhuizing naar plaats buiten Goirle

De huisartsen verzoeken patiënten die gaan verhuizen naar een woonplaats buiten Goirle dringend om een andere huisarts te zoeken. Dit geldt ook voor mensen die in Tilburg gaan wonen. De reden hiervoor is dat de huisartsen geen visites mogen rijden buiten Goirle. Visites kunnen noodzakelijk zijn bij (oudere) patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, maar ook bij mensen die om een medisch spoedgeval gelijk huisartsenzorg nodig hebben.

Bovendien is geen goede controle door de apotheek mogelijk op uw medicatie, omdat er geen koppeling van de systemen mogelijk is.

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle