Missie en visie

Onze missie is:

Kwalitatief goede Huisartsenzorg voor onze patiëntenpopulatie

Dit doen wij vanuit de volgende visie:

We leveren persoonsgerichte zorg op maat voor onze patiënten gebaseerd op de gedachte dat gezondheid meer is dan lichamelijk welbevinden waarbij optimale toegankelijkheid en juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener uitgangspunt is en taakherschikking vanzelfsprekend. We hebben oog voor een efficiënte bedrijfsvoering en delen faciliteiten. We werken in een prettige sfeer waar we er zijn voor elkaar en oog hebben voor elkaar en opleiden van collega’s prioriteit heeft. We werken intensief met elkaar samen, delen onze deskundigheid en zijn duidelijk in wat wij doen en ook niet doen. We zijn, waar het passend is en bijdraagt aan optimale zorg aan onze patiënten, proactief in de samenwerking met ketenpartners.

 

 

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle