Triage

Triage in de huisartsenpraktijk

 

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat betekent dat er vragen worden gesteld over de klacht waarvoor u belt, maar ook waarover u zich ongerust maakt en wat uzelf denkt dat misschien de oorzaak is. Hierdoor wordt het duidelijker wat de klacht voor u betekent.

Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patiënt en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.

De assistente verheldert de hulpvraag om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

•  Wanneer moet u als patiënt geholpen worden : direct, vandaag, morgen, later in de week?
•  Hoe kan dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
•  Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteuner, assistente?

Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden:

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Daarnaast hebben zij evenals de huisarts geheimhoudingsplicht. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle