Huisartsengroep Frankische Driehoek in Goirle

 

Toegenomen drukte op de praktijk

 

Zoals u hebt gemerkt de afgelopen maanden is de drukte in onze praktijk fors toegenomen. De telefoon laat regelmatig wachtrijen zien, aan de balie is het vaak filevorming.

Dit heeft meerdere oorzaken:

De toegenomen zorgvraag is niet gemakkelijk in goede banen te leiden. Zowel bij de huisartsen als in de ziekenhuizen lopen de wachttijden op. U hebt dat wellicht zelf al gemerkt aan de wachttijd voor een aantal specialisten in het ETZ, maar hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen in Den Bosch, Eindhoven en Breda. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk.

Wij stellen alles in het werk om uw medische vragen te beantwoorden. Het kan er wel toe leiden dat u hiervoor meer geduld moet hebben. Uitzonderingen zijn uiteraard de spoedgevallen waarvan u denkt dat er geen minuut verloren kan gaan. Hiervoor zijn wij altijd bereikbaar (tussen 8.00 en 17.00) op onze spoedlijn (013-5343434, keuze 1). Maar in alle gevallen zullen wij aan onze assistenten vragen om in te schatten hoe snel u gezien moet worden op de praktijk.

We willen deze inschatting zoveel mogelijk telefonisch doen, en niet aan de balie. Hierdoor is uw eigen privacy beter gewaarborgd. Tevens kan de assistente aan de telefoon beter en sneller in uw dossier kijken en daardoor een betere inschatting maken voor een geschikte afspraak.

Dit heeft helaas wel als nadeel dat u daardoor langer moet wachten aan de telefoon. Wij vragen hiervoor uw begrip!

Het tijdelijke tekort aan assistentie is minder makkelijk op te lossen: bij ziekte en/of andere afwezigheid van onze assistenten zijn er geen vervangers te vinden die dat kunnen opvangen. De assistenten die wel aanwezig zijn doen hun uiterste best om u te helpen, maar zij kunnen maar een ding tegelijk. Ook hiervoor vragen wij uw begrip!

 

Wat gaat de toekomst brengen? Wij verwachten een verdere toename van de zorgvraag en een toenemend tekort aan artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen. U begrijpt dat de druk op de zorg daardoor alleen maar verder zal toenemen. Wij hebben uw begrip en medewerking als patiënten van onze praktijk nodig om dat adequaat op te vangen. Wij blijven uiteraard zorgen voor een optimale inschatting van uw medische vragen en de gepaste hulp hiervoor.

 


 

Welkom op de website van Huisartsengroep Frankische Driehoek

Op deze site vindt u informatie over onze praktijk: wie er werkzaam zijn, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in de avond en in het weekend. Ook treft u verschillende links aan naar interessante en belangrijke sites over instellingen in de gezondheidszorg en informatie omtrent gezondheid.

 

Kan ik patiënt worden?

De praktijk van Drs. P.J.J.A. van den Broek is open voor nieuwe inschrijvingen, mits u woonachtig bent binnen de gemeentegrenzen van Goirle. Indien gewenst plannen we eerst een kennismakingsgesprek, zodat we kunnen uitleggen hoe wij werken als huisartsenpraktijk. Indien u geen kennismakingsgesprek wenst kun u zich ook direct inschrijven via dit inschrijfformulier, gelieve deze geheel in te vullen en op de praktijk af te geven. Indien u al bent ingeschreven bij een huisarts in Goirle en u wenst te wisselen van huisarts vragen wij u eerst telefonisch contact op te nemen. 

De praktijken van Drs. F.B. Migchelbrink, Drs. J.W. Slangen en Drs. A.W.M.A. Slangen - Putters en Drs. H.P.E. de Vries zijn gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

 

 

 

Telefoon (013) 534 34 34
Spoedlijn (013) 530 18 38

Buiten openingstijden van de praktijk,
kunt u in geval van spoed bellen met:

Huisartsenpost
(085) 536 03 00

Levensbedreigende spoed
112

Huisartsen

  • P.J.J.A. van den Broek
  • F.B. Migchelbrink
  • A.W.M.A. Slangen - Putters
  • J.W. Slangen
  • H.P.E. de Vries

Adres
Frankische Driehoek 6
5052 BL Goirle